Strona główna

Wyszukiwarka

szukaj

Rekrutacja

SELEKCJA KANDYDATÓW DO PRACY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SPECJAŁ SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJACYCH ETAPÓW:

1. ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Na tym etapie następuje ocena życiorysu zawodowego kandydata na podstawie przesłanych przez niego dokumentów aplikacyjnych. Na tej podstawie tworzymy listę kandydatów którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Bardzo prosimy przesyłając dokumenty do firmy zwrócić uwagę na to, aby:

 1. Twoja aplikacja odpowiadała treści ogłoszenia i była zgodna z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.
 2. Twoja aplikacja była kompletna tzn. zawierała wszystkie wymagane elementy.
 3. Twoja aplikacja zawierał dane kontaktowe w tym aktualny telefon.
 4. Twoja aplikacja w temacie zawierała numer referencyjny lub nazwę stanowiska o które się ubiegasz.
 5. Sprawdź  formę graficzną, staranność i rzetelność przygotowanych dokumentów

 

2. W POSZUKIWANIA WLAŚCIWYCH KANDYDATÓW OPIERAMY SIĘ NA MODELU KOMPETENCYJNYM

→  ZAANGAŻOWANIE / MOTYWACJA DO PRACY

 • Identyfikacja z przyjętymi celami i zadaniami
 • Gotowość do podejmowania się trudnych zadań
 • Gotowość do pracy ponad przyjęte standardy
 • Przejmowanie inicjatywy, podejmowanie działań bez oczekiwania na sygnały i zachęty z zewnątrz
 • Przejawianie zapału, entuzjazmu, optymizmu, koncentrowanie się na możliwościach i szansach

→  NASTAWIENIE NA REZULTATY

 • Postawa proaktywna, koncentracja na działaniach przynoszących oczekiwane efekty
 • Konsekwencja w dążeniu do realizacji wytyczonych celów, wytrwałość, doprowadzanie do końca podejmowanych działań
 • Stawianie sobie i innym ambitnych i realistycznych celów

→  RZETELNOŚĆ

 • Racjonalne podejmowanie odpowiedzialności
 • Dotrzymywanie umów, terminów
 • Staranność w wykonywaniu poszczególnych etapów realizowanych zadań
 • Dbałość o jakość (nawet w szczegółach wykonywanej pracy)
 • Weryfikacja wyników swojej pracy, nastawienie na szybkie dostrzeganie błędów i nieprawidłowości
 • Gotowość przyznania się do błędu i nastawienie na poprawę
 • Sumienność w wywiązywaniu się z obowiązków (nawet tych, które wydają się mniej ważne i których wykonanie jest mało precyzyjnie lub rzadko kontrolowane przez przełożonego)

→  KREATYWNOŚĆ / INNOWACYJNOŚĆ

 • Umiejętność niekonwencjonalnego myślenia i działania
 • Chęć eksperymentowania z nowymi pomysłami
 • Otwartość na nowości, wykorzystywanie i rozwijanie nowych metod działania
 • Wprowadzanie innowacji we własnej pracy
 • Zgłaszanie dużej ilości pomysłów poprawiających jakość i efektywność wykonywanych zadań zespołu, jednostki organizacyjnej lub firmy
 • Traktowanie rozwiązywania trudnych problemów jako wyzwania lub przygody
 • Rozwijanie, wzbogacanie i ulepszanie pomysłów innych osób

ELASTYCZNOŚĆ / ADAPTACJA DO ZMIAN / ODPORNOŚĆ NA STRES

 • Elastyczne dopasowywanie zachowania do sytuacji
 • Gotowość do zmian
 • Wykorzystanie doświadczenia własnego oraz innych
 • Szybkie podejmowanie działań i decyzji w sytuacji nieprzewidzianych zmian czy awarii
 • Gotowość do modyfikowania planów prywatnych w zależności od potrzeb firmowych
 • Zgoda na pewną nieregularność, nieprzewidywalność i wydłużone godziny pracy w sytuacjach, gdy wymaga tego zadanie lub interes firmy

KOMUNIKATYWNOŚĆ

 • Umiejętność zwięzłego, jasnego formułowania myśli, przekazywanie informacji bez zniekształceń
 • Dostosowanie formy przekazu do odbiorcy
 • Umiejętność słuchania i udzielania informacji zwrotnej
 • Umiejętność referowania, prezentowania, występowania przed audytorium
 • Utrzymywanie klarowności komunikacji w sytuacjach trudnych i stresowych

 

3. Oprócz oceny powyższych kompetencji w procesie rekrutacji bierzemy również pod uwagę kryteria formalne takie jak :

→  Staż pracy oraz doświadczenie w branży

→  Udokumentowane umiejetności zawodowe

→  Oczekiwania finansowe

→  Możliwy termin podjęcia pracy przez kandydata

→  Zdolności do relokacji poza miejsce zamieszkania

 

 4. Kompetencje i kryteria formalne sprawdzamy za pomocą następujących metod:

 1. Badanie życiorysu zawodowego na podstawie przedstawionych dokumentów.
 2. Wywiad telefoniczny.
 3. Wywiad podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Testy psychologiczne i kompetencyjne.
 5. Weryfikacja referencji.

 

Jeżelii w ciągu 2 tygodni od przesłania aplikacji nie otrzymasz zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną oznacza to, że Twoja oferta została odrzucona i przeniesiona do bazy kandydatów. Wrócimy do niej jeśli pojawi się stanowisko adekwatne do Twoich kompetencji i doświadczenia.

 

Z góry wszystkim dziękujemy za zainteresowanie firmą, ofertami pracy oraz przesłane dokumenty!!!

Życzymy powodzenia oraz sukcesu w procesie rekrutacyjnym!!!

Grupę Kapitałową Specjał tworzą:

CENTRALA SPECJAŁ RZESZÓW
SPECJAŁ ODDZIAŁ RZESZÓW (FRANCO)
SPECJAŁ ODDZIAŁ CZELADŹ
SPECJAŁ ODDZIAŁ WROCŁAW
SPECJAŁ ODDZIAŁ LUBLIN
SPECJAŁ ODDZIAŁ KRAKÓW
SPECJAŁ ODDZIAŁ TOMASZÓW LUBELSKI
SPECJAŁ ODDZIAŁ WARSZAWA
SPECJAŁ ODDZIAŁ LESZNO
SPECJAŁ ODDZIAŁ KRAPKOWICE
SPECJAŁ ODDZIAŁ MSZANA DOLNA
SPECJAŁ ODDZIAŁ GDAŃSK
SPECJAŁ ODDZIAŁ ŁÓDŹ
SPECJAŁ ODDZIAŁ SZCZECIN
SPECJAŁ ODDZIAŁ RADOM
SPECJAŁ ODDZIAŁ ŚREM
SPECJAŁ ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA
SPECJAŁ ODDZIAŁ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
SPECJAŁ ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA
SPECJAŁ ODDZIAŁ WĄGROWIEC
POLSKA SIEĆ FRANCZYZOWA NASZ SKLEP
DELIKATESY PREMIUM NASZ SKLEP
DELIKATESY SEZAM
LIVIO
CEZAL RZESZÓW
CEZAL ŚLĄSKI
SPECJAŁ OCHRONA
SPECJAŁ FINANSE
NASZ SKLEP OCHRONA
ARMA KROSNO
HANDEL POLSKI
RABAT DETAL
Mapa serwisu | Polityka cookies

© Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Specjał.

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo,

Website Security Test